Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Gateway

Pojem Gateway označuje IoT zařízení, která se využívá pro propojení dvou rozdílných sítí, zejména pro propojení s internetem. Gateway - brána - se chová jako portál mezi dvěma programy, přičemž jim umožňuje sdílet informace za pomoci komunikace mezi protokoly v počítači nebo mezi podobnými počítači. V příkladě, který testujeme v IoT FAB, Arduino posílá HTTP protokol do přístupového bodu, který je přeposílá do ThingSpeak REST API přes internet.


Jaký je Váš vztah ke Gateway?