Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Gateway

Pojem Gateway označuje IoT zařízení, která se využívá pro propojení dvou rozdílných sítí, zejména pro propojení s internetem. Gateway - brána - se chová jako portál mezi dvěma programy, přičemž jim umožňuje sdílet informace za pomoci komunikace mezi protokoly v počítači nebo mezi podobnými počítači. V příkladě, který testujeme v IoT FAB, Arduino posílá HTTP protokol do přístupového bodu, který je přeposílá do ThingSpeak REST API přes internet.


Jaký je Váš vztah ke Gateway?