Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Gateway

Pojem Gateway označuje IoT zařízení, která se využívá pro propojení dvou rozdílných sítí, zejména pro propojení s internetem. Gateway - brána - se chová jako portál mezi dvěma programy, přičemž jim umožňuje sdílet informace za pomoci komunikace mezi protokoly v počítači nebo mezi podobnými počítači. V příkladě, který testujeme v IoT FAB, Arduino posílá HTTP protokol do přístupového bodu, který je přeposílá do ThingSpeak REST API přes internet.


Jaký je Váš vztah ke Gateway?