Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Gateway

Pojem Gateway označuje IoT zařízení, která se využívá pro propojení dvou rozdílných sítí, zejména pro propojení s internetem. Gateway - brána - se chová jako portál mezi dvěma programy, přičemž jim umožňuje sdílet informace za pomoci komunikace mezi protokoly v počítači nebo mezi podobnými počítači. V příkladě, který testujeme v IoT FAB, Arduino posílá HTTP protokol do přístupového bodu, který je přeposílá do ThingSpeak REST API přes internet.


Jaký je Váš vztah ke Gateway?