Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Téma roku 2015

Již dnes Průmysl 4.0 postupně mění průmyslovou výrobu. Existuje velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť právě dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo též v USA musí nyní vykročit tím správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce poskytovat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

ČNOPK vytvořilo platformu Průmysl 4.0 pro networking firem z několika odvětví, přičemž v průběhu roku 2015 plánuje uspořádat odborné konference s německými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na MSV v Brně a  Hospodářskou diskuzi 2015, která se již léta těší významnému  zájmu odborné veřejnosti.

Více informací na téma Průmysl 4.0 naleznete na stránkách ČNOPK.