Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Edge Computing

Posouvá hranice počítačových aplikací, dat a služeb. Edge Computing umožňuje vznik generování analýz a znalostí přímo ve zdroji dat. Tento přístup vyžaduje vyhlazování zdrojů, které nemusí být přímo propojeny do sítě, jako jsou notebooky, chytré telefony, tablety a senzory.

Příklad: systém přenáší data o teplotě a vlhkosti do cloudu přes WiFi a poskytuje webové rozhraní pro monitorování těchto naměřených informací. V tomto systému, ESP8266 čte data ze senzoru DHT22 a pak je pošle na cloud systém data.sparkfun.com za pomoci HTTP protokolu. Pro webové rozhraní jsou všechny grafy implementovány s Google Charts API.