Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Cloud Computing

Též známé jako „on-demand computing“, představuje internetově založený computing, kde jsou sdílena data a informace, jež jsou následně poskytována na základě požadavku jiným zařízením. Představuje model pro umožnění všudypřítomného sdílení konfigurovatelných zdrojů computingu. Cloud computing poskytuje uživatelům a společnostem různé možnosti pro ukládání a zpracování jejich dat v datových centrech třetích stran. Je to založeno na sdílení zdrojů s cílem dosažení soudržnosti a úspor z rozsahu, jako je tomu například u služeb (rozvod elektřiny). Základem cloud computingu je širší koncept konvergované infrastruktury a sdílených služeb.