Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

API

API, zkratka Application Programming Interface, představuje rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o soubor procedur, funkcí, tříd či protokolů určité knihovny (nebo též dalšího programu / jádra operačního systému). API definuje způsob, jakým jsou funkce knihovny vyvolány ze zdrojového kódu programu. Správné API usnadňuje vývoj programu díky poskytnutí všech potřebných stavebních prvků, které poté programátor poskládá. API klíč je využíván pro přiřazování dat k zvolenému kanálu, kde data jsou propojena pomocí Fieldname k určitému grafu.


Jak dobře znáte API?