Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Automatizační potenciál US pracovišť

Společnost McKinsey analyzovala detailní pracovní aktivity pro více než 750 povolání v USA s cílem stanovit podíl času, který by mohl být ušetřen automatizací za využití současných technologií. Více informací naleznete v interaktivní grafice níže.