Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU

Top Themes

Video
Přihlášení

Koncept IoT FAB

IoT FAB koncept vychází z našich zkušeností v mezinárodních projektech, primárně orientovaných na témata Internet Věcí (IoT) a Průmysl 4.0. Naše 500m2 školicí centrum poblíž Prahy nabízí jak standardní IoT školení, tak i školení specificky přizpůsobená požadavkům konkrétního zákazníka. Toto 4 denní školení představuje základní předpoklad pro úspěšnou realizaci IoT projektů.

Teoretická část školení se skládá ze čtyř hlavních částí – IoT Ekosystém, kde jsou představeny hlavní milníky a základy IoT, IoT Use Cases, které ukazují aktuální příklady použití, IoT Business Modely, kde je ukázány dekompozice business modelů, a v neposlední řadě IoT Business Plán, který odhaluje vhodnou implementační sekvenci IoT strategie.

Praktické simulace, jako je Motion Box, Machine Learning a I4.0 Push / Pull, umožňují účastníkům kurzu si vyzkoušet na vlastní kůži nově nabyté znalosti různých metod a technik v reálných situacích. Tento přístup, využívající různé úrovně abstrakce, umožňuje účastníkům si vyzkoušet funkce jednotlivých IoT nástrojů, jako je GitHub, API nebo Pinterest. Aplikace těchto funkcí není provedena v jednom vykonstruovaném příkladu, ale v různých, vzájemně odlišných procesech, což podporuje upevnění jistoty účastníků při používání daného nástroje. 

Naše školení je tvořeno z 40 – 80 % praktickými simulacemi. Již Jan Ámos Komentský prosazoval filozofii „Škola hrou“, která maximalizuje efektivitu zapamatování si nových informací. Je třeba prokázáno, že pokud aktivně simulujeme nějakou činnost, tak si zapamatujeme až 90 % z toho, co během této doby říkáme a děláme.

Zásadní výhodou těchto simulací je, že umožňují účastníkům intenzivní prožití IoT procesů a to bez rušivých vlivů denního operativního businessu. Vzhledem k tomu, že simulace pouze zjednodušeně reprezentuje business procesy, chyby mají jen malý dopad. To znamená, že účastníkům je umožněno nejenom zkoušet, jak by to mělo být, ale také co se stane, pokud je vytvořena nějaká chyba.

Naše simulace jsou obohaceny pomocí 3D technologií. Účastníci pochopí, že zvýšení efektivity, resp. úspory, v rozsahu 30 – 80 % nejsou pouhou teorií, ale lze jich reálně dosáhnout. Celý proces výuky je podpořen 3D technologiemi, a to nejen při tvorbě LCA (Low Cost Automation), ale i při tvorbě výukových předmětů a nástrojů.

Dalším elementem IoT FAB konceptu je ERP Box. Představuje rychlou a flexibilní platformu, která sbírá data ze současného ERP systému klienta (např. abas) v předem daném rozsahu. Následně jsou data ohodnocována a verifikována v cloudovém řešení společnosti ROI Management Consulting. Na základě této evaluace je proveden oborový benchmark subjektu a jsou stanoveny limity pro notifikace dle norem a zásad dobré praxe. Odchylka od standardních hodnot je automaticky signalizována přímo zákazníkovi, aby mohl učinit vhodná opatření. Data jsou validována prostřednictvím 5S kontroly, aby byla garantována optimální analýza. Pro více informací o ERP Boxu a abas ERP klikněte prosím zde.

 

Sandbox. Účastníci IoT školení si natolik oblíbili prostředí, resp. metodiku, že se vracejí do IoT FAB se svými konkrétními problémy. My následně vytváříme simulace na míru jejich požadavků.