Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

API

API, zkratka Application Programming Interface, představuje rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o soubor procedur, funkcí, tříd či protokolů určité knihovny (nebo též dalšího programu / jádra operačního systému). API definuje způsob, jakým jsou funkce knihovny vyvolány ze zdrojového kódu programu. Správné API usnadňuje vývoj programu díky poskytnutí všech potřebných stavebních prvků, které poté programátor poskládá. API klíč je využíván pro přiřazování dat k zvolenému kanálu, kde data jsou propojena pomocí Fieldname k určitému grafu.


Jak dobře znáte API?