Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

API

API, zkratka Application Programming Interface, představuje rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o soubor procedur, funkcí, tříd či protokolů určité knihovny (nebo též dalšího programu / jádra operačního systému). API definuje způsob, jakým jsou funkce knihovny vyvolány ze zdrojového kódu programu. Správné API usnadňuje vývoj programu díky poskytnutí všech potřebných stavebních prvků, které poté programátor poskládá. API klíč je využíván pro přiřazování dat k zvolenému kanálu, kde data jsou propojena pomocí Fieldname k určitému grafu.


Jak dobře znáte API?