Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

API

API, zkratka Application Programming Interface, představuje rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o soubor procedur, funkcí, tříd či protokolů určité knihovny (nebo též dalšího programu / jádra operačního systému). API definuje způsob, jakým jsou funkce knihovny vyvolány ze zdrojového kódu programu. Správné API usnadňuje vývoj programu díky poskytnutí všech potřebných stavebních prvků, které poté programátor poskládá. API klíč je využíván pro přiřazování dat k zvolenému kanálu, kde data jsou propojena pomocí Fieldname k určitému grafu.


Jak dobře znáte API?