Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Téma roku 2015

Již dnes Průmysl 4.0 postupně mění průmyslovou výrobu. Existuje velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť právě dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo též v USA musí nyní vykročit tím správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce poskytovat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

ČNOPK vytvořilo platformu Průmysl 4.0 pro networking firem z několika odvětví, přičemž v průběhu roku 2015 plánuje uspořádat odborné konference s německými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na MSV v Brně a  Hospodářskou diskuzi 2015, která se již léta těší významnému  zájmu odborné veřejnosti.

Více informací na téma Průmysl 4.0 naleznete na stránkách ČNOPK.