Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Téma roku 2015

Již dnes Průmysl 4.0 postupně mění průmyslovou výrobu. Existuje velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť právě dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo též v USA musí nyní vykročit tím správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce poskytovat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

ČNOPK vytvořilo platformu Průmysl 4.0 pro networking firem z několika odvětví, přičemž v průběhu roku 2015 plánuje uspořádat odborné konference s německými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na MSV v Brně a  Hospodářskou diskuzi 2015, která se již léta těší významnému  zájmu odborné veřejnosti.

Více informací na téma Průmysl 4.0 naleznete na stránkách ČNOPK.