Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Téma roku 2015

Již dnes Průmysl 4.0 postupně mění průmyslovou výrobu. Existuje velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť právě dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo též v USA musí nyní vykročit tím správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce poskytovat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

ČNOPK vytvořilo platformu Průmysl 4.0 pro networking firem z několika odvětví, přičemž v průběhu roku 2015 plánuje uspořádat odborné konference s německými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na MSV v Brně a  Hospodářskou diskuzi 2015, která se již léta těší významnému  zájmu odborné veřejnosti.

Více informací na téma Průmysl 4.0 naleznete na stránkách ČNOPK.