Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

IoT Testbed TE abas ERP API TT0002

V IoT FAB vyvíjíme aplikační programový interface (API) pro abas, propojený s  open-source platformou Arduino. Cílem je vytvořit funkční IoT rozhraní pro programování aplikací, které umožní přístup k údajům v abas za pomoci adresního řádku v internetovém prohlížeči, tedy bez nutnosti vstupovat do systému abas. Výsledkem tohoto řešení je jak úspora času, tak i zefektivnění přístupu k požadovaným informacím.

V rámci Arduina je v IoT FAB implementováno API řešení, které nabízí interakci se systémem abas. Po zadání konkrétního příkazu do adresního řádku si platforma z abasu přenese požadovaná data, která v sobě následně uloží. Led dioda na platformě se rozsvítí jako důkaz úspěšného transferu informací. Následně jsou tyto informace z abasu dostupné pomocí API ve formě offline poskytovaných dat.

Například, pokud by Vás zajímal přesný počet specifických dílů na skladě, stačí do adresního řádku v prohlížeči zadat: http://abas.lean-fabrika.cz:5555/arduino/get_parts a obdržíte požadovaná data.


Fotogalerie IoT: