Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Využití Smartwatch ve výrobní lince

Bosch Anderson je jedním z prvních podniků, který na výrobní lince úspěšně implementoval Smartwatch – chytré hodinky. Tímto IoT projektem se podařilo zlepšit efektivitu a produktivitu operátorů. Smartwatch jsou v současné době využívány na vybraných výrobních linkách, přičemž bylo dosaženo eliminace výpadků linky, způsobené ucpáním podavače a dalšími specifickými chybami. Smartwatch též zlepšují reakční dobu operátora na poruchy stroje, což ústí ve významnou úsporu času a peněz.

S novým systémem je montážní linka schopna komunikovat prostřednictvím Smartwatch od firmy Pebble, které mají operátoři na ruce. Operátoři tak v reálném čase ví, kdy a kde se schyluje k problému. Následně mohou rychle reagovat a provést opatření zpravidla ještě dříve, než se linka zastaví – dochází k zvýšení produktivity a snížení času odstávek.

Princip fungování:

Smartwatch systém funguje 24/7 na lince LSF Xfour (lambda senzor). Na každé tři výrobní dny tento systém eliminuje přibližně hodinu odstávek (hodnota stanovena dle časové studie a průměrné frekvenci chyb v podavači). To znamená 122 hodin dodatečného času výroby během roku, a to pouze na této jedné lince. Během několika měsíců využívání tohoto Smartwatch systému mu operátoři plně důvěřují.

Před implementací Smartwatch systému byli operátoři informováni o problémech na lince pomocí bzučáků a červených světel. Tyto prostředky ale upozorňují pouze na již vzniklé chyby, kdy již stroj stojí. Tým se též pokoušel o přímé využití iPhone, ale ten nebyl dostatečně slyšitelný a vibrace často nebyla operátorem zaznamenána.

Kromě notifikační výhody patří mezi benefity Smartwatch i to, že váží pouze několik gramů a jsou malé, takže operátorovi nepřekáží při plnění jeho úkolů. V současné době jsou na třech jednotlivých montážních linkách plně aplikovány Smartwatch systémy, přičemž u jedné další je projekt zatím v testovací fázi a brzy tam bude také zaveden. Bosch Anderson plánuje možnosti budoucí expanze Smartwatch systému na více linek v rámci podniku.

Největší výzvou v tomto IoT projektu bylo navrhnout řešení pro simultánní propojení několika chytrých hodinek s jediným iPhonem v rámci jedné linky. Každá výrobní linka využívá současně tři Smartwatch a jejich výrobce – firma Pebble – tvrdila, že podobné propojení s iPhonem nebude možné, kvůli omezením firmware. V Bosch Anderson vyvinuli IoT řešení, které obchází tyto limity od výrobce a úspěšně páruje nakolik hodinek s jedním iPhonem.

Smartwatch řešení může být implementováno napříč téměř jakýmkoli systémem, který je možné síťově propojit s Programmable Logic Controller, který řídí fungování stroje. Využití chytrých hodinek ve výrobních linkách je pouze začátek jejich dalšího možného využití v průmyslu.

Zdroj: Bosch