Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Co představuje pojem IoT?

Internet věcí (z angl. Internet of Things - IoT) představuje propojení vestavěných zařízení s internetem. Tato interakce umožňuje představení nových možností v rámci ovládání těchto zařízení, jejich sledování a zajištění pokročilých služeb. IoT typicky nabízí pokročilou konektivitu zařízení, systémů a služeb, která překračuje hranice klasické M2M komunikace (machine-to-machine) a pokrývá různé protokoly, domény a aplikace.  Propojení těchto zařízení (včetně chytrých objektů) by mělo vyústit v automatizaci u téměř veškerých odvětví lidské činnosti. IoT zařízení mohou být aplikována například ve formě biočipů na zvířatech, automatických hrází na mořských pobřeží nebo senzorů implementovaných do automobilů.

Více informací ve videu zabývající se IoT tématikou: