Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Co představuje pojem IoT?

Internet věcí (z angl. Internet of Things - IoT) představuje propojení vestavěných zařízení s internetem. Tato interakce umožňuje představení nových možností v rámci ovládání těchto zařízení, jejich sledování a zajištění pokročilých služeb. IoT typicky nabízí pokročilou konektivitu zařízení, systémů a služeb, která překračuje hranice klasické M2M komunikace (machine-to-machine) a pokrývá různé protokoly, domény a aplikace.  Propojení těchto zařízení (včetně chytrých objektů) by mělo vyústit v automatizaci u téměř veškerých odvětví lidské činnosti. IoT zařízení mohou být aplikována například ve formě biočipů na zvířatech, automatických hrází na mořských pobřeží nebo senzorů implementovaných do automobilů.

Více informací ve videu zabývající se IoT tématikou: