Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Co představuje pojem IoT?

Internet věcí (z angl. Internet of Things - IoT) představuje propojení vestavěných zařízení s internetem. Tato interakce umožňuje představení nových možností v rámci ovládání těchto zařízení, jejich sledování a zajištění pokročilých služeb. IoT typicky nabízí pokročilou konektivitu zařízení, systémů a služeb, která překračuje hranice klasické M2M komunikace (machine-to-machine) a pokrývá různé protokoly, domény a aplikace.  Propojení těchto zařízení (včetně chytrých objektů) by mělo vyústit v automatizaci u téměř veškerých odvětví lidské činnosti. IoT zařízení mohou být aplikována například ve formě biočipů na zvířatech, automatických hrází na mořských pobřeží nebo senzorů implementovaných do automobilů.

Více informací ve videu zabývající se IoT tématikou: