Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Co představuje pojem IoT?

Internet věcí (z angl. Internet of Things - IoT) představuje propojení vestavěných zařízení s internetem. Tato interakce umožňuje představení nových možností v rámci ovládání těchto zařízení, jejich sledování a zajištění pokročilých služeb. IoT typicky nabízí pokročilou konektivitu zařízení, systémů a služeb, která překračuje hranice klasické M2M komunikace (machine-to-machine) a pokrývá různé protokoly, domény a aplikace.  Propojení těchto zařízení (včetně chytrých objektů) by mělo vyústit v automatizaci u téměř veškerých odvětví lidské činnosti. IoT zařízení mohou být aplikována například ve formě biočipů na zvířatech, automatických hrází na mořských pobřeží nebo senzorů implementovaných do automobilů.

Více informací ve videu zabývající se IoT tématikou: