Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

IoT v podání významných společností

Budoucí trh IoT staví potenciálně každého významného dodavatele IT řešení do výhodné pozice. Porozumět strategiím vedoucích IT firem není snadné, protože pojem IoT v sobě skrývá mnoho možností a je těžké jej odlišit od pojmu Průmysl 4.0 nebo M2M komunikace. Obecně vzato, všechny tyto tři pojmy se zabývají inteligentním propojením objektů přes internet a analýzou takto získaných dat. Může se jednat o data získaná ze strojů nebo týkající se zákazníků.

IoT trh je velmi zajímavý i z toho důvodu, že kromě typických IT firem jako je Google, HP, IBM nebo SAP v něm hrají svou roli i klasické výrobní firmy jako je Siemens, Bosch, ABB a General Electric. Všechny tyto zmíněné firmy chtějí získat svůj podíl v této oblasti. S jejich zkušeností s vývojem produktů a managementem jejich životních cyklů se cítí být připraveni. Tyto firmy musí jednat, protože další vývojový stupeň tkví v digitalizaci. Existuje též mnoho specializovaných poskytovatelů a start-upů. I když jim chybí korporátní zázemí, tak jejich výhodou je nezávislost na stávajících odvětvích.

Předpovědi říkají, že IoT trh čeká významný růst do roku 2019, přičemž bude představovat přidanou hodnotu ve výši 1,7 miliardy dolarů. Této hodnoty bude dosaženo díky prodejům hardware a software a souvisejících služeb. V roce 2019 bude využíváno více jak 6,7 miliard IoT zařízení, což ale představuje pouze 8 % z celkového objemu IoT trhu. Největší podíl budou zaujímat poskytovatelé software a IoT zařízení.

Více informací naleznete zde.