Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

IoT Use Case: Optimální úniková cesta

Neštěstí mohou přijít bez varování téměř kdykoli. Je proto zodpovědností každého správce budovy, zajistit že je v místě přítomný otestovaný evakuační plán, který pokrývá různé krizové scénáře. Zmapování optimálních únikových cest a jejich znázornění na papíře je sice jedno z možných řešení, ale nezajistí vždy nejvyšší možnou úroveň ochrany pro obyvatele objektu a zaměstnance. Bezpečnější řešení, i když mnohem složitější, je vytvořit únikovou trasu, která pokryje všechny možné scénáře – a navíc může dynamicky reagovat na změny v prostředí – aplikovat IoT.

Pokud nastane krizová situace, tak se mohou věci proměnit velmi rychle a dojde k eskalaci událostí. V tuto chvíli jsou potřeba rychlá rozhodnutí, která mohou udělat významný rozdíl v následcích. A právě tehdy vstupuje na scénu inteligentní systém. Během posledních několika let byly široce diskutovány možnosti zprostředkované IoT technologiemi, zejména v rámci zlepšení efektivity našich pracovních a privátních životů. Samozřejmě existuje mnoho zajímavých způsobů, jak IoT technologie využít, ale bezesporu největší benefit plyne ze záchrany lidských životů.

Inteligentní design systému: Use Case komponenty

V tomto Use Case byly využity CCTV kamery, senzory a IoT software platforma:
•    CCTV kamery s integrovanou video analytikou
•    Senzory detekující oheň
•    IoT software platforma, která zpracování informace získané z kamery a senzorů a vypočítává optimální únikovou cestu

Díky propojení těchto komponentů systém dokáže identifikovat oheň a následně spustit poplašný systém v budově, přičemž vypočítá optimální únikové cesty a navede lidi do bezpečí za pomocí LED panelů a obrazovek. V průběhu evakuace jsou zodpovědně modifikovány evakuační plány dle šíření ohně, výskytu nebezpečných míst a aktuálního počtu evakuovaných osob. Tato technologie představuje revoluci v řešení krizových situací.

Nejzajímavějším prvkem tohoto Use Case je využití inteligentní video analýzy, která dokáže rozpoznat rizikové situace v reálném čase. Technologie je zkombinována s video řídicím systémem, který má forenzní schopnosti. Díky tomu je možné vyhledávat ve videu specifické objekty nebo lidi a sledovat jejich pohyb. Žádná z těchto funkcí by ale nebyla umožněna, nebýt centrální IoT platformy, která koordinuje data – představuje mozek aplikace, přičemž kamery a senzory jsou její oči a uši.


Zdroj: Bosch