Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

IoT a Big Data

Nezáleží na tom, s kým komunikujete. Každý se shodne na tom, že IoT představuje další revoluci. Rozruch okolo IoT je způsoben těmito skutečnostmi:

Některé z těchto IoT aplikací jsou velmi orientovány na koncového uživatele. Jedná se například o Pebble Smart Watch nebo o chytré Hue Light Bulbs. Mnohé z IoT příkladů jsou zaměřeny na implementaci do oblasti výroby, jako jsou například smart grids, telehealth nebo se též může jednat o využití v oblasti maloobchodu a logistiky, jako v příkladu níže.

IoT Use Case: Maloobchod & Logistika

Maloobchod & Logistika jsou klíčovými oblastmi, ve kterých je očekáván významný dopad IoT technologií jako zprostředkovatele. Technologie RFID (Radio Frequency Identification) je v logistice již po více než jedno desetiletí úspěšně využívána pro sledování kontejnerů, palet a beden, primárně v uzavřených okruzích a zejména u zboží s vysokou hodnotou. Masivní investice do IoT technologií představují příslib snížení nákladů pro RFID a podobné technologie, což napomůže rozšíření sledovatelnosti zboží na úrovni jednotlivých položek. Pro maloobchodníky to představuje mnohé výhody, včetně optimalizace výše zásob, snížení administrativních úkonů, automatizace zákaznických check-out procesů a spolehlivého systému proti krádeži.

Mezi další IoT technologie, které se začínají používat, jsou takzvané „beacons“. Jedná se o vnitřní poziční systémy, které mohou přímo komunikovat s moderními chytrými telefony, např. za využití technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Síť beaconů umístěných uvnitř obchodu zajistí identifikaci rozmístění zákazníků a zašle jim „push“ notifikaci. Uživatel si může vytvořit vlastní nákupní seznam na chytrém telefonu a sdílet jej s aplikací obchodu. Poté, co vstoupí do obchodu, aplikace prodejny zobrazí na mapě všechny požadované produkty, které chce zákazník nakoupit. Jakmile se zákazník přiblíží k pozici daného zboží, aplikace jej upozorní a dá mu doporučení pro koupi konkrétní značky. Při placení systém automaticky identifikuje všechny produkty v nákupním vozíku pomocí RFID, vytvoří účtenku a zákazník ji poté potvrdí a za pomoci chytrého telefonu zaplatí. Po dokončení prodeje je automaticky aktualizována výše zásob zboží v obchodě.

Využití NoSQL datového depozitáře představuje významný benefit pro skladování všech druhů strukturovaných, částečně strukturovaných a nestrukturovaných zákaznických dat, včetně nákupní historie a pohybů uvnitř obchodu. Pokročilé algoritmy pro analýzu dat mohou být též užity pro analýzu pohybů zákazníků a minulých nákupních rozhodnutí. To umožňuje IoT aplikacím generovat nákupní doporučení, která mohou být zobrazena v chytrém telefonu zákazníka, nebo ho upozornit na zvláštní nabídky – například pokud systém detekuje, že se zákazník pohybuje v blízkosti prodejny.

Zdroj: Bosch