Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Digital Twin

Digital Twin neboli Digitální Dvojče představuje virtuální ekvivalent k fyzickému produktu. Tento virtuální model umožňuje simulovat a optimalizovat všechny operace, které souvisejí se spouštěním, provozem a údržbou. Tento koncept byl poprvé představen v roce 2003 v USA na Univerzity of Michigan. Digital Twin je složen ze tří hlavních částí: fyzický produkt, virtuální produkt a datové propojení mezi oběma objekty.

Během poslední dekády došlo k významnému rozvoji množství a kvality informací o fyzickém a virtuálním produktu. Avšak řešení propojení těchto dvou objektů za nimi zaostává. Globální výrobci pracují buď s fyzickým nebo s virtuálním produktem, jejich propojení zatím není příliš rozšířené. Přitom provázání těchto dvou realit umožňuje pracovat s oběma verzemi produktu simultánně a využívat výhody obou světů. Typickým příkladem je vytvoření plně funkčního 3D modelu, na kterém je poté výrobní proces simulován. Zamezí se tak nežádoucím odstávkám stroje a testování je možné provádět mnohem rychleji a efektivněji. Propojení fyzického a virtuálního produktu může mít formu nejen 3D modelu na obrazovce, ale též včlenění reálných rozměrů fyzického produktu do produktu virtuálního. Informace o fyzickém produktu je pak překryta virtuálním produktem a tak vyniknou rozdíly, které je třeba adresovat.

Konceptem Digital Twin se blíže zabývá společnost GE, která jej aplikuje na projekt větrných elektráren – Digital Wind Farm. „Každá větrná farma má unikátní profil, jako je DNA nebo otisk prstu,“ říká Keith Longtin, generální manažer pro větrné produkty v GE Obnovitelných Energiích. „Domnívali jsme se, že pokud budeme schopni získávat data týkající se interakce strojů s větrem a krajinou, budeme moci vytvořit virtuální Digital Twin pro každou větrnou farmu, což povede k navrhnutí nejefektivnější turbíny pro každou elektrárnu a zefektivnění každého projektu.“ Tento koncept má dvě hlavní části: modulární, 2 megawattovou turbínu, která může být snadno přizpůsobena pro specifické lokality a dále software, který je schopen monitorovat a optimalizovat větrnou farmu dle aktuální produkce elektřiny. Společnosti GE říká, že tato technologie by mohla navýšit výrobu elektrické energie na větrné farmě až o 20 % a vytvořit dodatečnou hodnotu ve výši 100 milionů $ během života 100 megawattové farmy. Tato hodnota vznikne díky vystavění větrné farmy na správném místě za využití dat pro její další optimalizaci.    

Více informací o tomto tématu ve videu z IoT World Congress v Barceloně: 

Zdroj: White paper Digital Twin (Dr. Grieves), Digital Twin (GE)