Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Smart Product

Neboli Chytrý produkt představuje zařízení, které přináší výhody IoT. Nedávné inovace v mobilních a senzorových technologiích umožňují tvorbu digitálního zástupce pro téměř jakoukoli fyzickou entitu a její parametry v jakémkoli čase a na kterémkoli místě. Například RFID technologie jsou využívány k propojení digitálních zástupců s jejich fyzickými alternativami – sledování fyzických entit. Obecně řečeno, fyzický svět a jeho digitální verze se stávají úzce propojenými, takže se vzájemně ovlivňují.

Integrace informačních a komunikačních technologií do produktů kdekoli a kdykoli umožňuje vznik nových forem mobilního marketingu, respektujících marketingovou komunikaci, dynamické cenové modely a dynamické modely diferenciace produktů. 


Slyšeli jste již o metodice PEP?