Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Smart Product

Neboli Chytrý produkt představuje zařízení, které přináší výhody IoT. Nedávné inovace v mobilních a senzorových technologiích umožňují tvorbu digitálního zástupce pro téměř jakoukoli fyzickou entitu a její parametry v jakémkoli čase a na kterémkoli místě. Například RFID technologie jsou využívány k propojení digitálních zástupců s jejich fyzickými alternativami – sledování fyzických entit. Obecně řečeno, fyzický svět a jeho digitální verze se stávají úzce propojenými, takže se vzájemně ovlivňují.

Integrace informačních a komunikačních technologií do produktů kdekoli a kdykoli umožňuje vznik nových forem mobilního marketingu, respektujících marketingovou komunikaci, dynamické cenové modely a dynamické modely diferenciace produktů. 


Slyšeli jste již o metodice PEP?