Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Smart Product

Neboli Chytrý produkt představuje zařízení, které přináší výhody IoT. Nedávné inovace v mobilních a senzorových technologiích umožňují tvorbu digitálního zástupce pro téměř jakoukoli fyzickou entitu a její parametry v jakémkoli čase a na kterémkoli místě. Například RFID technologie jsou využívány k propojení digitálních zástupců s jejich fyzickými alternativami – sledování fyzických entit. Obecně řečeno, fyzický svět a jeho digitální verze se stávají úzce propojenými, takže se vzájemně ovlivňují.

Integrace informačních a komunikačních technologií do produktů kdekoli a kdykoli umožňuje vznik nových forem mobilního marketingu, respektujících marketingovou komunikaci, dynamické cenové modely a dynamické modely diferenciace produktů. 


Slyšeli jste již o metodice PEP?