Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Smart Product

Neboli Chytrý produkt představuje zařízení, které přináší výhody IoT. Nedávné inovace v mobilních a senzorových technologiích umožňují tvorbu digitálního zástupce pro téměř jakoukoli fyzickou entitu a její parametry v jakémkoli čase a na kterémkoli místě. Například RFID technologie jsou využívány k propojení digitálních zástupců s jejich fyzickými alternativami – sledování fyzických entit. Obecně řečeno, fyzický svět a jeho digitální verze se stávají úzce propojenými, takže se vzájemně ovlivňují.

Integrace informačních a komunikačních technologií do produktů kdekoli a kdykoli umožňuje vznik nových forem mobilního marketingu, respektujících marketingovou komunikaci, dynamické cenové modely a dynamické modely diferenciace produktů. 


Slyšeli jste již o metodice PEP?