Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

NoSQL Databáze

Název odkazuje na „non SQL“ nebo „non relational“ databáze. Poskytuje mechanismus pro uchovávání a získávání dat, který je vymodelován jinými způsoby, než jsou tabulkové vztahy využívané ve vztahových databázích (relational). Tyto databáze existují od 60. let 20. století, ale označení „NoSQL“ získaly až po nárůstu popularity na počátku 21. století, díky potřebám Web 2.0 společností, jako je Facebook, Google a Amazon.com.   .