Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

NoSQL Databáze

Název odkazuje na „non SQL“ nebo „non relational“ databáze. Poskytuje mechanismus pro uchovávání a získávání dat, který je vymodelován jinými způsoby, než jsou tabulkové vztahy využívané ve vztahových databázích (relational). Tyto databáze existují od 60. let 20. století, ale označení „NoSQL“ získaly až po nárůstu popularity na počátku 21. století, díky potřebám Web 2.0 společností, jako je Facebook, Google a Amazon.com.   .