Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

NoSQL Databáze

Název odkazuje na „non SQL“ nebo „non relational“ databáze. Poskytuje mechanismus pro uchovávání a získávání dat, který je vymodelován jinými způsoby, než jsou tabulkové vztahy využívané ve vztahových databázích (relational). Tyto databáze existují od 60. let 20. století, ale označení „NoSQL“ získaly až po nárůstu popularity na počátku 21. století, díky potřebám Web 2.0 společností, jako je Facebook, Google a Amazon.com.   .