Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Machine Learning

Neboli Strojové učení, představuje podobor počítačových věd, který se vyvinul ze studie o rozpoznání vzorců a teorie počítačového učení umělé inteligence. V roce 1959 pan Arthur Samuel definoval Machine Learning jako: „Pole studií, které dává počítačům schopnost učení bez nutnosti být přímo naprogramován“. Machine Learning odhaluje studium a tvorbu algoritmů, ze kterých je možné se učit  a vytvářet predikce dle dat. Tyto algoritmy fungují na základě tvorby modelu z příkladových vstupů s cílem vytvořit predikce a rozhodnutí, založená na datech, spíše než sledováním statických programových instrukcí. Existují dva základní typy Machine Learning – s dohledem a bez dohledu.