Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

M2M

Neboli Machine to Machine (Stroj stroji), označuje přímou komunikaci mezi zařízeními za využití různých komunikačních kanálů – bezdrátových i drátových. V moderní době je tato komunikace prováděna pomocí Internetu věcí (IoT). Velká míra rozšíření Internetového protokolu verze 6 (IPv6), s jeho velmi obsáhlým adresním prostorem, vyžaduje přizpůsobení všech senzorově a strojově čitelných identifikátorů, které bude IoT vyžadovat. M2M komunikace může pokrývat průmyslovou instrumentaci a umožnit senzorům komunikovat data, která sledují (jako je například teplota, úroveň zásob atd.) přímo aplikačnímu software, který je může využít (například přizpůsobit průmyslový proces, založený na teplotě nebo umisťování zakázek pro doplnění zásob).