Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Digital Twin

Digital Twin, neboli Digitální dvojče, představuje způsob, jakým je využito 3D modelování pro tvorbu digitálního dvojníka k fyzickému objektu. Digitální dvojče může být využito pro sledování stavu aktuálního fyzického objektu, což poskytuje možnost, jak promítnout fyzické objekty do digitálního světa. Na fyzickém objektu jsou obvykle nainstalovány senzory na různých pozicích, které následně sbírají data a posílají je do 3D modelovacího software napříč IoT. Tato technologie spadá do kategorie upravené reality. Digitální dvojče je obvykle identické s fyzickým protějškem, nejen co se týče tvaru, ale též pozicemi, gesty, statusem a pohyby.