Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Digital Twin

Digital Twin, neboli Digitální dvojče, představuje způsob, jakým je využito 3D modelování pro tvorbu digitálního dvojníka k fyzickému objektu. Digitální dvojče může být využito pro sledování stavu aktuálního fyzického objektu, což poskytuje možnost, jak promítnout fyzické objekty do digitálního světa. Na fyzickém objektu jsou obvykle nainstalovány senzory na různých pozicích, které následně sbírají data a posílají je do 3D modelovacího software napříč IoT. Tato technologie spadá do kategorie upravené reality. Digitální dvojče je obvykle identické s fyzickým protějškem, nejen co se týče tvaru, ale též pozicemi, gesty, statusem a pohyby.