Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Digital Twin

Digital Twin, neboli Digitální dvojče, představuje způsob, jakým je využito 3D modelování pro tvorbu digitálního dvojníka k fyzickému objektu. Digitální dvojče může být využito pro sledování stavu aktuálního fyzického objektu, což poskytuje možnost, jak promítnout fyzické objekty do digitálního světa. Na fyzickém objektu jsou obvykle nainstalovány senzory na různých pozicích, které následně sbírají data a posílají je do 3D modelovacího software napříč IoT. Tato technologie spadá do kategorie upravené reality. Digitální dvojče je obvykle identické s fyzickým protějškem, nejen co se týče tvaru, ale též pozicemi, gesty, statusem a pohyby.