Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Digital Twin

Digital Twin, neboli Digitální dvojče, představuje způsob, jakým je využito 3D modelování pro tvorbu digitálního dvojníka k fyzickému objektu. Digitální dvojče může být využito pro sledování stavu aktuálního fyzického objektu, což poskytuje možnost, jak promítnout fyzické objekty do digitálního světa. Na fyzickém objektu jsou obvykle nainstalovány senzory na různých pozicích, které následně sbírají data a posílají je do 3D modelovacího software napříč IoT. Tato technologie spadá do kategorie upravené reality. Digitální dvojče je obvykle identické s fyzickým protějškem, nejen co se týče tvaru, ale též pozicemi, gesty, statusem a pohyby.