Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Cloud Computing

Též známé jako „on-demand computing“, představuje internetově založený computing, kde jsou sdílena data a informace, jež jsou následně poskytována na základě požadavku jiným zařízením. Představuje model pro umožnění všudypřítomného sdílení konfigurovatelných zdrojů computingu. Cloud computing poskytuje uživatelům a společnostem různé možnosti pro ukládání a zpracování jejich dat v datových centrech třetích stran. Je to založeno na sdílení zdrojů s cílem dosažení soudržnosti a úspor z rozsahu, jako je tomu například u služeb (rozvod elektřiny). Základem cloud computingu je širší koncept konvergované infrastruktury a sdílených služeb.