Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Cloud Computing

Též známé jako „on-demand computing“, představuje internetově založený computing, kde jsou sdílena data a informace, jež jsou následně poskytována na základě požadavku jiným zařízením. Představuje model pro umožnění všudypřítomného sdílení konfigurovatelných zdrojů computingu. Cloud computing poskytuje uživatelům a společnostem různé možnosti pro ukládání a zpracování jejich dat v datových centrech třetích stran. Je to založeno na sdílení zdrojů s cílem dosažení soudržnosti a úspor z rozsahu, jako je tomu například u služeb (rozvod elektřiny). Základem cloud computingu je širší koncept konvergované infrastruktury a sdílených služeb.