Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Cloud Computing

Též známé jako „on-demand computing“, představuje internetově založený computing, kde jsou sdílena data a informace, jež jsou následně poskytována na základě požadavku jiným zařízením. Představuje model pro umožnění všudypřítomného sdílení konfigurovatelných zdrojů computingu. Cloud computing poskytuje uživatelům a společnostem různé možnosti pro ukládání a zpracování jejich dat v datových centrech třetích stran. Je to založeno na sdílení zdrojů s cílem dosažení soudržnosti a úspor z rozsahu, jako je tomu například u služeb (rozvod elektřiny). Základem cloud computingu je širší koncept konvergované infrastruktury a sdílených služeb.