Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Cloud Computing

Též známé jako „on-demand computing“, představuje internetově založený computing, kde jsou sdílena data a informace, jež jsou následně poskytována na základě požadavku jiným zařízením. Představuje model pro umožnění všudypřítomného sdílení konfigurovatelných zdrojů computingu. Cloud computing poskytuje uživatelům a společnostem různé možnosti pro ukládání a zpracování jejich dat v datových centrech třetích stran. Je to založeno na sdílení zdrojů s cílem dosažení soudržnosti a úspor z rozsahu, jako je tomu například u služeb (rozvod elektřiny). Základem cloud computingu je širší koncept konvergované infrastruktury a sdílených služeb.