Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Školení IoT Ekosystém

Školení IoT Ekosystém představuje jedno z úvodních školení, které mohou zájemci o IoT absolvovat. Účastníci jsou nejdříve seznámeni s historií IoT a konkrétními příklady využití a následně jsou jim představeny základy IoT terminologie, včetně hardware a software a například i problematika bezpečnosti. Během školení jsou probrána všechna základní IoT témata, se kterými se musí každý zájemce o IoT technologie seznámit.

Cíl a obsah školení IoT Ekosystém:

Použité nástroje a metody školení IoT Ekosystém:

Cílová skupina školení IoT Ekosystém:

Top management ||||||||||
Střední management ||||||||
Lean Experti |||||||
Operátor / Pracovník |||
Nováčci |||

Požadované znalosti před začátkem školení IoT Ekosystém - žádné

Doba trvání školení IoT Ekosystém 1 den

Fotogalerie ze školení IoT Ekosystém: