Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Školení IoT Ekosystém

Školení IoT Ekosystém představuje jedno z úvodních školení, které mohou zájemci o IoT absolvovat. Účastníci jsou nejdříve seznámeni s historií IoT a konkrétními příklady využití a následně jsou jim představeny základy IoT terminologie, včetně hardware a software a například i problematika bezpečnosti. Během školení jsou probrána všechna základní IoT témata, se kterými se musí každý zájemce o IoT technologie seznámit.

Cíl a obsah školení IoT Ekosystém:

Použité nástroje a metody školení IoT Ekosystém:

Cílová skupina školení IoT Ekosystém:

Top management ||||||||||
Střední management ||||||||
Lean Experti |||||||
Operátor / Pracovník |||
Nováčci |||

Požadované znalosti před začátkem školení IoT Ekosystém - žádné

Doba trvání školení IoT Ekosystém 1 den

Fotogalerie ze školení IoT Ekosystém: