Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Školení IoT Business Model Simulace


 

Školení IoT Business Model Simulace je pokročilým školením, navazujícím na IoT Technologie. Jedná se o školení seznamující účastníky s problematikou business modelů v rámci IoT. V průběhu školení si účastníci prohloubí své znalosti z oblasti IoT a utvoří si komplexní představu o dopadu IoT na KPI společnosti.

Cíl a obsah školení IoT Business Model Simulace:

Použité nástroje a metody školení IoT Business Model Simulace:

Cílová skupina školení IoT Business Model Simulace:

Top management ||||||||||
Střední management ||||||||
Lean Experti |||||||
Operátor / Pracovník |||
Nováčci |||

Požadované znalosti před začátkem školení IoT Business Model Simulace - IoT základy (volitelné)

Doba trvání školení IoT Business Model Simulace 1 den

Fotogalerie ze školení IoT Business Model Simulace: