Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Workshop „Industry 4.0. Konkret“

V říjnu 2015 proběhl v Mnichově dvoudenní workshop zabývající se fenoménem Průmysl 4.0 / IoT. Za přítomnosti 70 účastníků a partnerů byla diskutována zejména tato témata:
•    Mobilita a sociální spolupráce
•    Výrobní aplikace
•    Cloud Computing
•    ERP / PDM / MES
•    Big data & analýza
•    Additivní výroba
•    M2M
•    Robotika

Jedním z přednášejících byl Robert Beňačka, předseda představenstva společnosti ROI Management Consulting a.s., který účastníkům předvedl školení zaměřené na simulaci montáže funkčního prototypu aplikace technologií IoT / Průmyslu 4.0. Jednalo se o montáž a zprovoznění pohybového senzoru, připojeného na open-source platformu arduino, včetně grafické vizualizace výstupů na webu lean-fabrika.cz. Tato aplikace ukazuje praktický vývoj nízkonákladového IoT / Průmyslu 4.0. Jednou z hlavních výhod je to, že využité technologie jsou běžně dostupné a vyžadují minimální investici.

Více informací naleznete zde.