Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Arduino platforma a IoT

V Lean FAB jsme vytvořili dynamické zkušební prostředí pro systémy IoT - Testbed, jehož nedílnou součástí jsou platformy Arduino. Co je ale přesně skryto pod tímto názvem? Jaká je jejich historie?

Arduino představuje open-source platformu založenou na mikrokontrolerech ATMega od firmy Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které vychází z prostředí Wiring (podobný projekt jako Arduino, tedy deska s mikrokontrolerem a IDE) a Processing (prostředí pro výuku programování). Arduino může být použito k vytváření samostatných interaktivních zapojení nebo může být připojeno k software na počítači (např. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). Momentálně lze koupit verze, které jsou už zkompletované; schéma a návrh plošného spoje je dostupný pro ty, kteří si chtějí postavit Arduino sami. Projekt Arduino získal ocenění v kategorii digitálních komunit na Prix Ars Electronica 2006.

Projekt Arduino vznikl v roce 2005 v Itálii ve městě Ivrea. Vedoucí projektu Arduino se snažili vytvořit jednoduchou prototypovou platformu pro studenty a poskytnout jim tak levný a snadný způsob, jak vytvořit zařízení, která interagují s okolním prostředím pomocí senzorů a dalších prvků. akladatelé Massimo Banzi a David Cuartielles projekt pojmenovali po Arduinovi Ivrejském, významné historické postavě města. Arduino například umožňuje vytvoření termostatů, detektorů pohybu nebo i jednoduchých robotů. Tuto platformu si rychle oblíbili jak začátečníci v IT oblasti, tak i profesionálové. Projekt zaznamenal velký úspěch a později začaly vznikat jeho další, novější verze. Je odhadováno, že v polovině roku 2011, bylo vyrobeno více než 300 000 Arduino platforem a v roce 2013 jich bylo již 700 000 kusů. 

Arduino platformy jsou produkovány italskou firmou Smart Projects, přičemž některé základní desky s označením Arduino byly navrženy americkou společností SparkFun Electronics. Do června roku 2015 bylo zatím vytvořeno šestnáct verzí hardwaru Arduino. Zatím poslední dvě verze Arduino desky - Yun a Uno - nyní používáme v naší Lean FAB. Rozdíl mezi oběma platformami je to, že novější Yun již v sobě obsahuje zabudovaný přijímač Wi-Fi a vstup USB.

Arduino a desky kompatibilní s Arduinem mohou používat "štíty" - shields, které je možné zapojit do běžně dodávaných Arduino platforem. Štít může poskytnout ovládací prvky motoru, GPS, Ethernet, LCD displej nebo tzv. breadboarding (Prototyping). Štíty také mohou být vytvořeny vlastnoručně – svépomocí.

IDE - Integrované vývojové prostředí Arduino - je multiplatformní software napsaný v jazyce Java, přičemž je odvozeno z IDE pro programovací jazyk Processing a vývojovou platformu Wiring. Arduino je navrženo tak, aby vytvářelo uživatelsky přívětivé programovací prostředí pro nováčky v oblasti IT. IDE prostředí obsahuje editor kódu s funkcemi, jako je zvýraznění syntaxe a automatické odsazení, a je také schopno sestavování a nahrávání programů k desce pomocí jediného kliknutí. Program nebo kód napsaný pro Arduino se nazývá skeč (sketch). Arduino programy jsou psány v jazyce C nebo C ++. Arduino IDE je dodáván se softwarovou knihovnou s názvem "Wiring" (od původního projektu Wiring), který usnadňuje mnoho vstupních / výstupních operací. Uživateli stačí definovat dvě funkce, s pomocí nichž vytvoří vlastní výkonný program. Typický první program pro Arduino platformu je, že bliká LED dioda.

Práce s platformami Arduino skrývá značný potenciál do budoucna, je proto důležité s nimi pracovat a nechat se inspirovat při jejich dalším vývoji. Tyto platformy jsou totiž významnými nositeli technologie umožňující IoT – Industry of Things. Školicí středisko Lean FAB v současné době nabízí tři školení zaměřená na tuto tématiku:
•    IoT Technologie
•    IoT Modely
•    Pokročilý Push/Pull

Pojďte si do našeho školicího centra na vlastní kůži vyzkoušet technologie 21. století a zažijte možnosti Industry of Things v jejich plném rozsahu.
Pro více informací o open source platformě Arduino klikněte zde


Fotogalerie z Lean FAB: