Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

IoT Testbed TE abas ERP API TT0002

V IoT FAB vyvíjíme aplikační programový interface (API) pro abas, propojený s  open-source platformou Arduino. Cílem je vytvořit funkční IoT rozhraní pro programování aplikací, které umožní přístup k údajům v abas za pomoci adresního řádku v internetovém prohlížeči, tedy bez nutnosti vstupovat do systému abas. Výsledkem tohoto řešení je jak úspora času, tak i zefektivnění přístupu k požadovaným informacím.

V rámci Arduina je v IoT FAB implementováno API řešení, které nabízí interakci se systémem abas. Po zadání konkrétního příkazu do adresního řádku si platforma z abasu přenese požadovaná data, která v sobě následně uloží. Led dioda na platformě se rozsvítí jako důkaz úspěšného transferu informací. Následně jsou tyto informace z abasu dostupné pomocí API ve formě offline poskytovaných dat.

Například, pokud by Vás zajímal přesný počet specifických dílů na skladě, stačí do adresního řádku v prohlížeči zadat: http://abas.lean-fabrika.cz:5555/arduino/get_parts a obdržíte požadovaná data.


Fotogalerie IoT: