Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Využití Smartwatch ve výrobní lince

Bosch Anderson je jedním z prvních podniků, který na výrobní lince úspěšně implementoval Smartwatch – chytré hodinky. Tímto IoT projektem se podařilo zlepšit efektivitu a produktivitu operátorů. Smartwatch jsou v současné době využívány na vybraných výrobních linkách, přičemž bylo dosaženo eliminace výpadků linky, způsobené ucpáním podavače a dalšími specifickými chybami. Smartwatch též zlepšují reakční dobu operátora na poruchy stroje, což ústí ve významnou úsporu času a peněz.

S novým systémem je montážní linka schopna komunikovat prostřednictvím Smartwatch od firmy Pebble, které mají operátoři na ruce. Operátoři tak v reálném čase ví, kdy a kde se schyluje k problému. Následně mohou rychle reagovat a provést opatření zpravidla ještě dříve, než se linka zastaví – dochází k zvýšení produktivity a snížení času odstávek.

Princip fungování:

Smartwatch systém funguje 24/7 na lince LSF Xfour (lambda senzor). Na každé tři výrobní dny tento systém eliminuje přibližně hodinu odstávek (hodnota stanovena dle časové studie a průměrné frekvenci chyb v podavači). To znamená 122 hodin dodatečného času výroby během roku, a to pouze na této jedné lince. Během několika měsíců využívání tohoto Smartwatch systému mu operátoři plně důvěřují.

Před implementací Smartwatch systému byli operátoři informováni o problémech na lince pomocí bzučáků a červených světel. Tyto prostředky ale upozorňují pouze na již vzniklé chyby, kdy již stroj stojí. Tým se též pokoušel o přímé využití iPhone, ale ten nebyl dostatečně slyšitelný a vibrace často nebyla operátorem zaznamenána.

Kromě notifikační výhody patří mezi benefity Smartwatch i to, že váží pouze několik gramů a jsou malé, takže operátorovi nepřekáží při plnění jeho úkolů. V současné době jsou na třech jednotlivých montážních linkách plně aplikovány Smartwatch systémy, přičemž u jedné další je projekt zatím v testovací fázi a brzy tam bude také zaveden. Bosch Anderson plánuje možnosti budoucí expanze Smartwatch systému na více linek v rámci podniku.

Největší výzvou v tomto IoT projektu bylo navrhnout řešení pro simultánní propojení několika chytrých hodinek s jediným iPhonem v rámci jedné linky. Každá výrobní linka využívá současně tři Smartwatch a jejich výrobce – firma Pebble – tvrdila, že podobné propojení s iPhonem nebude možné, kvůli omezením firmware. V Bosch Anderson vyvinuli IoT řešení, které obchází tyto limity od výrobce a úspěšně páruje nakolik hodinek s jedním iPhonem.

Smartwatch řešení může být implementováno napříč téměř jakýmkoli systémem, který je možné síťově propojit s Programmable Logic Controller, který řídí fungování stroje. Využití chytrých hodinek ve výrobních linkách je pouze začátek jejich dalšího možného využití v průmyslu.

Zdroj: Bosch