Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

IoT v podání významných společností

Budoucí trh IoT staví potenciálně každého významného dodavatele IT řešení do výhodné pozice. Porozumět strategiím vedoucích IT firem není snadné, protože pojem IoT v sobě skrývá mnoho možností a je těžké jej odlišit od pojmu Průmysl 4.0 nebo M2M komunikace. Obecně vzato, všechny tyto tři pojmy se zabývají inteligentním propojením objektů přes internet a analýzou takto získaných dat. Může se jednat o data získaná ze strojů nebo týkající se zákazníků.

IoT trh je velmi zajímavý i z toho důvodu, že kromě typických IT firem jako je Google, HP, IBM nebo SAP v něm hrají svou roli i klasické výrobní firmy jako je Siemens, Bosch, ABB a General Electric. Všechny tyto zmíněné firmy chtějí získat svůj podíl v této oblasti. S jejich zkušeností s vývojem produktů a managementem jejich životních cyklů se cítí být připraveni. Tyto firmy musí jednat, protože další vývojový stupeň tkví v digitalizaci. Existuje též mnoho specializovaných poskytovatelů a start-upů. I když jim chybí korporátní zázemí, tak jejich výhodou je nezávislost na stávajících odvětvích.

Předpovědi říkají, že IoT trh čeká významný růst do roku 2019, přičemž bude představovat přidanou hodnotu ve výši 1,7 miliardy dolarů. Této hodnoty bude dosaženo díky prodejům hardware a software a souvisejících služeb. V roce 2019 bude využíváno více jak 6,7 miliard IoT zařízení, což ale představuje pouze 8 % z celkového objemu IoT trhu. Největší podíl budou zaujímat poskytovatelé software a IoT zařízení.

Více informací naleznete zde.