Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Smart Product

Neboli Chytrý produkt představuje zařízení, které přináší výhody IoT. Nedávné inovace v mobilních a senzorových technologiích umožňují tvorbu digitálního zástupce pro téměř jakoukoli fyzickou entitu a její parametry v jakémkoli čase a na kterémkoli místě. Například RFID technologie jsou využívány k propojení digitálních zástupců s jejich fyzickými alternativami – sledování fyzických entit. Obecně řečeno, fyzický svět a jeho digitální verze se stávají úzce propojenými, takže se vzájemně ovlivňují.

Integrace informačních a komunikačních technologií do produktů kdekoli a kdykoli umožňuje vznik nových forem mobilního marketingu, respektujících marketingovou komunikaci, dynamické cenové modely a dynamické modely diferenciace produktů. 


Slyšeli jste již o metodice PEP?