Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

NoSQL Databáze

Název odkazuje na „non SQL“ nebo „non relational“ databáze. Poskytuje mechanismus pro uchovávání a získávání dat, který je vymodelován jinými způsoby, než jsou tabulkové vztahy využívané ve vztahových databázích (relational). Tyto databáze existují od 60. let 20. století, ale označení „NoSQL“ získaly až po nárůstu popularity na počátku 21. století, díky potřebám Web 2.0 společností, jako je Facebook, Google a Amazon.com.   .