Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

M2M

Neboli Machine to Machine (Stroj stroji), označuje přímou komunikaci mezi zařízeními za využití různých komunikačních kanálů – bezdrátových i drátových. V moderní době je tato komunikace prováděna pomocí Internetu věcí (IoT). Velká míra rozšíření Internetového protokolu verze 6 (IPv6), s jeho velmi obsáhlým adresním prostorem, vyžaduje přizpůsobení všech senzorově a strojově čitelných identifikátorů, které bude IoT vyžadovat. M2M komunikace může pokrývat průmyslovou instrumentaci a umožnit senzorům komunikovat data, která sledují (jako je například teplota, úroveň zásob atd.) přímo aplikačnímu software, který je může využít (například přizpůsobit průmyslový proces, založený na teplotě nebo umisťování zakázek pro doplnění zásob).