Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Digital Twin

Digital Twin, neboli Digitální dvojče, představuje způsob, jakým je využito 3D modelování pro tvorbu digitálního dvojníka k fyzickému objektu. Digitální dvojče může být využito pro sledování stavu aktuálního fyzického objektu, což poskytuje možnost, jak promítnout fyzické objekty do digitálního světa. Na fyzickém objektu jsou obvykle nainstalovány senzory na různých pozicích, které následně sbírají data a posílají je do 3D modelovacího software napříč IoT. Tato technologie spadá do kategorie upravené reality. Digitální dvojče je obvykle identické s fyzickým protějškem, nejen co se týče tvaru, ale též pozicemi, gesty, statusem a pohyby.