Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Workshop „Industry 4.0. Konkret“

V říjnu 2015 proběhl v Mnichově dvoudenní workshop zabývající se fenoménem Průmysl 4.0 / IoT. Za přítomnosti 70 účastníků a partnerů byla diskutována zejména tato témata:
•    Mobilita a sociální spolupráce
•    Výrobní aplikace
•    Cloud Computing
•    ERP / PDM / MES
•    Big data & analýza
•    Additivní výroba
•    M2M
•    Robotika

Jedním z přednášejících byl Robert Beňačka, předseda představenstva společnosti ROI Management Consulting a.s., který účastníkům předvedl školení zaměřené na simulaci montáže funkčního prototypu aplikace technologií IoT / Průmyslu 4.0. Jednalo se o montáž a zprovoznění pohybového senzoru, připojeného na open-source platformu arduino, včetně grafické vizualizace výstupů na webu lean-fabrika.cz. Tato aplikace ukazuje praktický vývoj nízkonákladového IoT / Průmyslu 4.0. Jednou z hlavních výhod je to, že využité technologie jsou běžně dostupné a vyžadují minimální investici.

Více informací naleznete zde.