Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Otevření Lean FAB

První centrum pro školení LEAN „ROI Lean Fabrika“ v Česku otevřeno

Mnichov/Praha, 12.09.2013 – ROI Management Consulting AG zřídila v České republice centrum pro školení LEAN, které se specializuje na efektivní řízení globálních hodnotových řetězců. Na základě pozitivních zkušeností se školící fabrikou v Kolíně nad Rýnem byl školící program a koncept adaptován do České republiky. V nově otevřené „ROI lean fabrice“ blízko Prahy se mohou vedoucí pracovníci a zaměstnanci ze všech úrovní řízení naučit a vyzkoušet si LEAN principy jako například Kanban, 5S, SMED a Value Stream Mapping VSM v reálném pracovním prostředí. Školení a workshopy, dle specifických požadavků zákazníka, probíhají v češtině/slovenštině, polštině a angličtině.

V srpnu bylo zařizování nové Lean Fabriky dokončeno a začal první individuální firemní trénink. Na podzim se objeví program seminářů s otevřenými školeními, kde se mohou společnosti rezervovat na individuální místa. V programu jsou obsaženy klasické LEAN-problematiky: zavedení principu toku, optimalizace montáže, SMED (single minute Exchange of die; zkracování seřizování), 5S, Kanban, LEAN Logistics, předcházení vzniku plýtvání, atd. Vedle týmových školení nabízí centrum také „Train-the-trainer“ program k zajištění podnikového vzdělávání.

„Jsem velmi nadšený ze zahájení naší české LEAN fabriky, která přesně odpovídá potřebám východoevropských trhů. Budeme poskytovat odborné znalosti v globálních produkčních sítích rychle, přesně a pro zajištění jednotného standardu.“ řekl Robert Benacka, jednatel společnosti ROI Česká republika. „Výrobní firmy budou přijímat nové podněty a mohou posílat své zaměstnance, aby se důkladně vyškolili ve všech aspektech štíhlé výroby a logistiky.“

Modulární vzdělávací materiály pro praktikující
Typické výrobní a montážní pracoviště byly zřízeny v jasné a moderní výrobní hale, kde je možné náplň školení učit praktickým způsobem. Účastníci školení mohou přímo zažít a pochopit změny a vylepšení. Neodstraňuje se jen strach z kontaktu, ale také výrazně to zlepšuje výsledky účastníků. Účastníci semináře v německé lean fabrice chválili především jednoduchost a inteligenci nástrojů pro praktickou aplikaci, dobrou srozumitelnost a pestrou strukturu tréninku. Dotazy a rezervace přímo přes webové stránky ROI www.roi.de a ROI kanceláří.

Kontakt na autora článku:
Eva Jubitz
ROI Management Consulting AG
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel. +49 89 12 15 90-0
Fax +49 89 12 15 90-10
E-Mail jubitz@roi.de
Internet www.roi.de

Zdroj článku: www.roi-international.com